Bông lan trứng muối 2 tầng: size 28 và size 20

Liên hệ

Mô tả

Bông lan trứng muối 2 tầng: size 28 và size 20
Bông lan trứng muối Đà Nẵng
Tiệm bánh Đà Nẵng

Sản phẩm liên quan

 Bông lan trứng muối 3 tầng  Bông lan trứng muối 3 tầng
0₫
 Bông lan trứng muối size 16cm  Bông lan trứng muối size 16cm
140,000₫
 Bông lan trứng muối size 16cm  Bông lan trứng muối size 16cm
140,000₫
 Bông lan trứng muối size 20cm  Bông lan trứng muối size 20cm
190,000₫
 Bông lan trứng muối size 20cm  Bông lan trứng muối size 20cm
190,000₫
 Bông lan trứng muối 2 tầng: size 28 và size 20